3
1
5
6
9
0
2
7
0
 
 

Werken met vervuilde grond/Asbest

 

Werken in verontreinigde grond kan risico’s met zich mee brengen. Daarom heeft iedere werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond recht op een gericht periodiek onderzoek. Naast de rechten van de werknemer spelen echter ook andere redenen voor deze keuring mee. In verband met aansprakelijkheidsvraagstukken en certificeringseisen zal de opdrachtgever of werkgever eisen dat u hiervoor bent gekeurd

Bodemsaneringskeuring klasse A
Dit betreft alle medewerkers die in mogelijk verontreinigde grond, bodem of water werkzaam zijn en betreft keuringen van 1T t/m 3T.
Bodemsaneringskeuring klasse B
Deze medewerkers moeten in staat zijn om buitenlucht afhankelijke adembescherming te dragen. De ademhaling kan zwaarder worden, waardoor medewerkers met COPD in de problemen kunnen komen. Bij medewerkers met een forse baard kan het masker onvoldoende beschermen omdat de afsluiting niet goed is.

Formulier voor afspraak

 

Sjoerd van Wingerden
bedrijfsarts
arboregio-gorinchem bv
Krommenhoek 11
4201 AM Gorinchem
06-52225000
 
Di t/m Vr 09-16
afspraak via whatsApp, SMS of email
svw@arboregio.nl
 
 
U kunt telefonisch een afspraak maken op 06-52225000, of via mail.
 
copyright s.vanwingerden 2009