3
1
5
6
9
8
0
2
4
7
0

Medische Keuringen voor (groot) rijbewijs, taxi en medibus.

CBR Rijbewijskeuring voor 75-plussers

Tijdelijke oplossing voor verlopen rijbewijzen 75-plussers start op 1 december

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil nu dat vanaf 1 december 2019 75-plussers onder bepaalde voorwaarden kunnen blijven doorrijden ook al is hun rijbewijs verlopen.
Het gaat om een administratieve verlenging die wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Wat houdt de administratieve verlenging per 1 december van het rijbewijs in?
..> De geldigheidsduur van het rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat het rijbewijs verloopt. De patiënt ontvangt hierover een brief van het CBR.
..> De patiënt houdt het huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
..> De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat het rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om het rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat het verlopen rijbewijs nog geldig is.
..>In de tussentijd beoordeelt het CBR de rijgeschiktheid aan de hand van de Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR de rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt de patiënt hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
..>Daarna moet de patiënt bij de gemeente een afspraak maken om het rijbewijs te verlengen.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?
Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:
..> Een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
..> Een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
..> Een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;

..> Blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat de patiënt meewerkt aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

..> Buiten deze regeling vallen de categorieën:
vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE). Dit vanwege Europese regelgeving.
..> 75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid of bekijk het nieuwsbericht van Rijksoverheid. 

Sjoerd van Wingerden
bedrijfsarts
arboregio-gorinchem bv
Krommenhoek 11
4201 AM Gorinchem
06-52225000
 
Di t/m Vr 09-16
afspraak via whatsApp, SMS of email
svw@arboregio.nl
 
  Let op:
Houd er rekening mee dat de procedure voor het verlengen van het rijbewijs enige weken in beslag kan nemen.
 
copyright s.vanwingerden 2014